ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจีรนันท์ สุขผล นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี  เข้าตรวจต่ออายุประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด GAP กรมประมง (ปลาดุก)  นางเพ็ญ ประสพศิลป์ ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และเข้าตรวจติดตามประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด GAP กรมประมง (ปลาหมอเทศ)  นายสุวิทย์  ลีกุล ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

     595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233