ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะ ส่งมอบพันธุ์กุ้งฝอยให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ“เพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำในบ่อดิน” กิจกรรม “การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน” ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี และ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน  3 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

     595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233