ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะ ส่งมอบพันธุ์กุ้งฝอยให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ“เพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำในบ่อดิน” กิจกรรม “การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน” ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี จำนวน  3 ราย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233