ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายบรรพต พิชคำ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ทำการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของปลา 3 ชนิดได้แก่ ปลานิลแดง ปลาตะเพียนขาว และปลานิลจิตรลดา 4 ที่ทาง ศพจ.อุดรธานี สนับสนุนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นอาหารโปรตีนแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน พบว่า ปลาทุกชนิดมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงปลาแก่คณะครูและผู้ปกครอง การเปลี่ยนกระชัง และเพิ่มกระชัง เพื่อลดความหนาแน่นของปลาลงจะช่วยให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ดียิ่งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

     595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233