ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


           วันที่ 17 กันยายน 2564 นายธีรวัฒน์ สัมภวมานะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่  ร่วมกับ นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  จัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำลงปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะแก่ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นชนิดพันธุ์ปลาบ้า และยี่สกเทศ จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2564

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233