ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


                      วันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 นายบรรพต พิชคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอเมืองฯ และสำนักงานประมงอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ปล่อยพันธุ์ปลาในโครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2,100,000 ตัว และอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 300,000 ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำโดยรอบเป็นอย่างดี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233