ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-25  |   ข่าววันที่: 2021-03-24 |  อ่าน: 76 ครั้ง
 

         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายธีรวัฒน์ สัมภวมานะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม หลักสูตร "พัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม"  โดยมีวิทยากรจากกรมประมง และภาคเอกชน ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง อาหารสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ การตลาดปลาสวยงามออนไลน์ การดำเนินธุรกิจเพาะเลี้ยงปลากระเบน การขอขึ้นทะเบียนและมาตรฐานฟาร์ม ทั้งนี้ มีเจ้าของกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจในจังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับการอบรมจำนวน 50 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000