ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-22  |   ข่าววันที่: 2021-03-22 |  อ่าน: 97 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางนพมาศ  เจียวตั้ง  ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะ ร่วมกับประมงอำเภอเมือง ได้เข้าตรวจมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของ นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง (ไมค์ ภิรมย์พร) ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสนใจในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และได้ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับปลอดภัย ( Safety level) ในการนี้ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาฟาร์มเพื่อการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP) ซึ่งได้รับความสนใจจาก คุณไมค์ ภิรมย์พร ที่จะพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน GAP ต่อไปในอนาคต

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000