ประมงอำเภอด่านขุนทด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมจัดทำแฟ้มประวัติศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ประมงอำเภอด่านขุนทด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมจัดทำแฟ้มประวัติศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2564 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2021-01-13  |   ข่าววันที่: 2021-01-12 |  อ่าน: 54 ครั้ง
 

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอด่านขุนทด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมจัดทำแฟ้มประวัติ ประจำปี 2564 และจัดทำแผนการดำเนินงานและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับ ศพก.หลัก อ.เทพารักษ์ รายนาย ธารา  แต่งพลกรัง เลขที่ 91 ม.8 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (928)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (780) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (721) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (714) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (704) ฐานข้อมูลด้านประมง.. (688) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (684) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (674) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (665) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (654) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (633) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (628) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (607) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (600) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (586) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (582) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (556) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (540) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (539) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (534)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000