ประมงอำเภอคงออกพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมงตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning By Agri Map)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ประมงอำเภอคงออกพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมงตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning By Agri Map) 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2021-01-13  |   ข่าววันที่: 2021-01-12 |  อ่าน: 57 ครั้ง
 

วันที่ 12 มกราคม 2564 ประมงอำเภอคง ออกพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning By Agri Map) จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ หมู่ 2 และหมู่ 12 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมออกรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง เพื่อขอรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย ในพื้นที่ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จำนวน 3 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (935)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (788) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (726) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (716) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (713) ฐานข้อมูลด้านประมง.. (698) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (685) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (676) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (676) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (655) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (634) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (630) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (609) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (601) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (587) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (584) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (558) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (543) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (541) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (538)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000