ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (786)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (668) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (648) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (637) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (609) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (606) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (576) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (574) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (567) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (552) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (537) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (528) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (525) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (518) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (507) ฐานข้อมูลด้านประมง.. (486) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (478) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (469) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (468) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (467)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000