จัดประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารสินค้าสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

จัดประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารสินค้าสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2021-01-22  |   ข่าววันที่: 2021-01-21 |  อ่าน: 71 ครั้ง
 

วันที่ 21 มกราคม 2564  เวลา 18.30 น. นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอด่านขุนทด และนางสาวพิมพร อุดมผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น นายเมธัส ศรีชาลี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารสินค้าสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แก่ชาวบ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน ในการนี้นายวิรัตน์ ดอนนอก ปลัดอำเภอ รับผิดชอบตำบลห้วยบง และนายวิเชียร จึงรุ่งชัยวัฒนา กำนันตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด เข้ารับฟังการประชุมด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (927)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (780) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (720) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (709) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (704) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (683) ฐานข้อมูลด้านประมง.. (682) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (673) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (662) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (653) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (632) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (625) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (605) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (599) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (586) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (581) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (555) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (539) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (538) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (533)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000