นายอำเภอบ้านเหลื่อมประธานในพิธีพร้อมนายภาพ ทรงงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


นายอำเภอบ้านเหลื่อมประธานในพิธีพร้อมนายภาพ ทรงงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565  เวลา 10.00 น. นายวีรกุล หวังวีระ นายอำเภอบ้านเหลื่อมประธานในพิธี พร้อมนายภาพ ทรงงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน ผู้นำชุมชน โรงเรียน และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดงาน Kick off ไถกลบตอซัง เกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผา ปฏิบัติการการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5 และร่วมกิจกรรมไถกลบตอซังข้าวและหว่านเมล็ดปอเทือง ณ บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  208   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครร...  167  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประมง Fisherman shop...  159  พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ.2565   159  ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง...  155  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประธานกรรมการพร้อมด้วยกรรมการ นายสันทัด มีคำแสน นางศิพร ห...  134  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา กำหนดการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปร...  126  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ค...  124  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประธานกรรมการพร้อมด้วยกรรมการ นายสันทัด มีคำแสน นางศิพร ห...  122  ประมงอำเภอครบุรี นักวิชาการประมง และนักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้...  119


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    korat_fish@hotmail.com   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ