นายอำเภอจักราชเป็นประธานเปิดงาน"Kick off ไถกลบตอซังเกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผา ปฎิบัติการทั้งจังหวัดกำจัดPM 2.5

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


นายอำเภอจักราชเป็นประธานเปิดงาน"Kick off ไถกลบตอซังเกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผา ปฎิบัติการทั้งจังหวัดกำจัดPM 2.5 วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช เป็นประธานเปิดงาน "Kick off ไถกลบตอซังเกษตรกรโคราชยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา ปฎิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5  โดยมีนายสรคุปต์ สินธุวานิชเกษตรอำเภอจักราช เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และนายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอำเภอจักราช พร้อมด้วยเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 30 ราย ซึ่งในงานมีกิจกรรมรณรงค์การไถกลบตอซัง หว่านปุ๋ยพืชสด และสาธิตการทำเห็ดฟางในตะกร้า ณ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลคลองเมืองตำอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเค...  210   นายอำเภอจักราชเป็นประธานเปิดงาน"Kick off ไถกลบตอซังเกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจหยุด...  201  ประมงจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนักวิชาการประมงชำนาญการ และประมงอำเภอเมือง ได้รั...  156  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังห...  147  ประมงอำเภอชุมพวงร่วมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชี้แจงข้อราชการต่างๆด้านประ...  135  ประมงอำเภอบ้านเหลื่อมพร้อมด้วย นายถาวร จีนหมิก ประมงอำเภอด่านขุนทดเข้าพบนายกองค์...  130  ประมงอำเภอโนนสูงร่วมกับหัวหน้าส่านราชการอำเภอโนนสูงกำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร ร่...  126  การประกาศเจตนารมณ์เรื่องสุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด2565และ งดรับ งดให้ของขวัญขอ...  123  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   121  ประมงอำเภอด่านขุนทดถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงติดปีกให้ผู้นำเกษตรกรร่วมกับสำนักงา...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    korat_fish@hotmail.com   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ