ประมงอำเภอโนนสูงร่วมกับหัวหน้าส่านราชการอำเภอโนนสูงกำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงาน Kick offไถกลบตอซัง เกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผาปฏิบัติการการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


ประมงอำเภอโนนสูงร่วมกับหัวหน้าส่านราชการอำเภอโนนสูงกำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงาน Kick offไถกลบตอซัง เกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผาปฏิบัติการการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5 วันอังคารที่11 มกราคม 2565 นายวุฒิชัย ทองล้ำ ประมงอำเภอโนนสูง ร่วมกับหัวหน้าส่านราชการอำเภอโนนสูง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงาน Kick off ไถกลบตอซัง เกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผา ปฏิบัติการการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5 และร่วมกิจกรรมไถกลบตอซังข้าวและหว่านเมล็ดปอเทือง โดยมี พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธี ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลหลุมข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาวันอังคารที่11 มกราคม 2565 นายวุฒิชัย ทองล้ำ ประมงอำเภอโนนสูง ร่วมกับหัวหน้าส่านราชการอำเภอโนนสูง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงาน Kick off ไถกลบตอซัง เกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผา ปฏิบัติการการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5 และร่วมกิจกรรมไถกลบตอซังข้าวและหว่านเมล็ดปอเทือง โดยมี พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธี ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลหลุมข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเค...  248   ประมงจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนักวิชาการประมงชำนาญการ และประมงอำเภอเมือง ได้รั...  217  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังห...  185  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตรการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง...  172  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   164  นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทค...  159  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมป...  151  ประมงอำเภอด่านขุนทดถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงติดปีกให้ผู้นำเกษตรกรร่วมกับสำนักงา...  149  ประมงอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับเกษตรจังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกจุดท่องเที่ยวการ...  138  พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ.2565   131


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    korat_fish@hotmail.com   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ