ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-20  |   ข่าววันที่: 2017-03-13 |  อ่าน: 585 ครั้ง
 

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตีกลับ ของบริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์ จำกัด สำแดงชนิดสินค้าเป็นกุ้งขาวเด็ดหัวปอกเปลือกไว้หางแช่เย็นจนแข็ง (Litopeneaus vannamai) น้ำหนักรวม 14,370 กิโลกรัม ซึ่งตีกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสินค้าดังกล่าวระบุรายละเอียดผิด จึงตีกลับมาเพื่อแก้ไขฉลากใหม่ เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงฉลากให้ถูกต้องแล้วจะส่งกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ดังนั้นด่านฯ จึงอายัดดังกล่าวไว้ที่ห้องเย็นบริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์ จำกัด


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,567)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,111) ประวัติหน่วยงาน.. (1,078) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (860) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (826) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (808) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (801) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (799) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (743) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (723) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (648) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (587) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (585) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (579) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (546) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (545) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (532) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (530) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (525)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520