สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-20  |   ข่าววันที่: 2017-03-08 |  อ่าน: 580 ครั้ง
 

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังได้ดำเนินการ สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้า จากประเทศนอร์เวย์ นำเข้าโดยบริษัท เค.เค.แอนด์ เค. อินเตอร์เทค กรุ๊ป จำกัด สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาแมคเคอเรลทั้งตัวแช่แข็ง (Scomber scombrus) ปริมาณที่นำเข้ารวม 48,000 กิโลกรัมผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติแล้วจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานต่อไป และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและอายัดกุ้งขาวแช่แข็ง ซึ่งนำเข้าจากประเทศอินเดีย โดยบริษัท เคเอฟฟู้ด จำกัด สำแดงชนิดสินค้าเป็นกุ้งขาวเด็ดหัวแช่แข็ง (Litopeneaus vannamai) จุดประสงค์นำเข้ามาเพื่อแปรรูปผลิตและส่งออก ปริมาณที่นำเข้ารวม 16,200 กิโลกรัม เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส และสารตกค้างในกุ้ง โดยอายัดสินค้าไว้ที่ ห้องเย็นของบริษัท เคเอฟ ฟู้ดส์ จำกัด


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,567)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,111) ประวัติหน่วยงาน.. (1,078) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (860) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (827) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (809) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (801) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (799) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (743) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (723) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (648) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (588) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (585) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (580) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (546) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (546) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (532) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (530) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (525)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520