อายัดกุ้งขาวเพื่อตรวจสอบควบคุมโรค

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

อายัดกุ้งขาวเพื่อตรวจสอบควบคุมโรค 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-20  |   ข่าววันที่: 2017-03-01 |  อ่าน: 408 ครั้ง
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังได้ดำเนินการ เก็บตัวอย่างและอายัดกุ้งขาวแช่แข็ง ตามกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ ซึ่งนำเข้าจากประเทศเบลิซ โดยบริษัท ซีฟรซอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สำแดงชนิดสินค้าเป็น กุ้งขาววานามัยเด็ดหัวแช่แข็ง (Litopeneaus vannamai) จุดประสงค์นำเข้ามาเพื่อแปรรูปผลิตและส่งออก ปริมาณที่นำเข้ารวม 19,800 กิโลกรัม เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส และ สารตกค้างในกุ้งขาว และได้อายัดกุ้งไว้ ณ ห้องเย็นของ บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,567)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,115) ประวัติหน่วยงาน.. (1,081) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (860) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (828) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (811) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (803) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (800) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (743) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (723) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (648) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (589) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (585) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (582) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (547) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (547) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (533) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (532) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (526)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520