สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-21  |   ข่าววันที่: 2017-03-21 |  อ่าน: 405 ครั้ง
 

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังสุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้าโดยบริษัท สยามโภชนากร จำกัด เข้าทางสถานีที่ 1 (A)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็น ปลาคาเพลลิน (ปลาไข่) ทั้งตัวแช่แข็ง ประเทศต้นกำเนิดจากประเทศนอร์เวย์ ต้นทางบรรทุกจากประเทศนอร์เวย์ วันที่นำเข้า 6 มีนาคม 2560 ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เลขที่ 1050210011601872 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 และใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร เลขที่ 10502100216001856 ออกให้วันที่ 6 มีนาคม 2560 จากการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้านำเข้าตามกระบวนงานปกติต่อไป


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,567)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,115) ประวัติหน่วยงาน.. (1,082) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (860) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (828) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (813) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (803) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (801) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (744) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (723) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (649) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (589) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (585) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (582) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (547) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (547) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (533) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (533) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (527)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520