ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

ประวัติหน่วยงาน 

ประวัติหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 1,327 ครั้ง
 

     ด่านสิงขร จุดผ่อนปรนพิเศษแห่งแรกของไทย ตั้งอยู่บ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  

             ปัจจุบัน ด่านสิงขร เป็นเส้นทางเชื่อมความสัมพันธ์การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 2 มหาสมุทรแล้วยังเป็นการย้อนประวัติศาสตร์การค้าการพาณิชย์ในสมัยโบราณด้วย

ประวัติด่านสิงขร 

1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดจุดผ่อนปรนและการสัญจรไปมาของบุคคลและยานพาหนะ บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2541

2. กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย เผิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ให้จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เปิดทำการในระหว่างเวลา 6.30 - 18.30 น. ของทุกวัน

-ให้ใช้หนังสือเดินทาง บัตรผ่านแดน บัตรผ่านแดนชั่วคราว เป็นเอกสารในการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

-อนุญาตให้เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยและบุคคลสัญชาติเมียนมา เดินทางเข้ามาหรือออกนอกราชอาณาจักร

-อนุญาตให้บุคคลสัญชาติเมียนมาที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สามารถเดินทางได้ภายในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น โดยให้พำนักได้ครั้งละไม่เกิน 4 วัน  (พักค้างคืนได้ไม่เกิน 3 คืน) และต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางเดิม

-ห้ามมิให้มีการดำเนินการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ บริเวณด่านสิงขร โดยให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 อย่างเคร่งครัด       

         ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานราชการที่เปิดใหม่ตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแบ่งส่วนราชการใหม่กรมประมง พ.ศ.2559 โดยเปิดทำการวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีภารกิจในการให้บริการออกใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เปิดทำการครั้งแรกมีอัตรากำลังข้าราชการ 2 อัตรา คือ ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนางสาวพรพรรณรอดภัยเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ 1 อัตราและจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา สำนักงานตั้งอยู่ ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,327)  สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,298) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (807) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (765) หน่วยงานในสังกัด.. (761) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (760) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (745) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (736) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (690) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (622) CIUU.. (588) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (563) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (527) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (500) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (497) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (490) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (480) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (474) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (470) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (455)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000