ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

ประวัติหน่วยงาน 

ประวัติหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 1,504 ครั้ง
 

     ด่านสิงขร จุดผ่อนปรนพิเศษแห่งแรกของไทย ตั้งอยู่บ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  

             ปัจจุบัน ด่านสิงขร เป็นเส้นทางเชื่อมความสัมพันธ์การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 2 มหาสมุทรแล้วยังเป็นการย้อนประวัติศาสตร์การค้าการพาณิชย์ในสมัยโบราณด้วย

ประวัติด่านสิงขร 

1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดจุดผ่อนปรนและการสัญจรไปมาของบุคคลและยานพาหนะ บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2541

2. กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย เผิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ให้จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เปิดทำการในระหว่างเวลา 6.30 - 18.30 น. ของทุกวัน

-ให้ใช้หนังสือเดินทาง บัตรผ่านแดน บัตรผ่านแดนชั่วคราว เป็นเอกสารในการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

-อนุญาตให้เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยและบุคคลสัญชาติเมียนมา เดินทางเข้ามาหรือออกนอกราชอาณาจักร

-อนุญาตให้บุคคลสัญชาติเมียนมาที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สามารถเดินทางได้ภายในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น โดยให้พำนักได้ครั้งละไม่เกิน 4 วัน  (พักค้างคืนได้ไม่เกิน 3 คืน) และต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางเดิม

-ห้ามมิให้มีการดำเนินการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ บริเวณด่านสิงขร โดยให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 อย่างเคร่งครัด       

         ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานราชการที่เปิดใหม่ตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแบ่งส่วนราชการใหม่กรมประมง พ.ศ.2559 โดยเปิดทำการวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีภารกิจในการให้บริการออกใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เปิดทำการครั้งแรกมีอัตรากำลังข้าราชการ 2 อัตรา คือ ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนางสาวพรพรรณรอดภัยเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ 1 อัตราและจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา สำนักงานตั้งอยู่ ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000


  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,824)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,504) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (1,012) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (960) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (944) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (908) หน่วยงานในสังกัด.. (899) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (896) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (838) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (742) CIUU.. (700) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (659) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (652) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (645) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (593) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (593) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (579) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (556) ภารกิจ.. (544) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (537)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000