เข้าร่วมประชุมราชการคณะทำงานช่องทาง/คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะ ช่องทางเข้าออกประเทศ ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)


เข้าร่วมประชุมราชการคณะทำงานช่องทาง/คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะ ช่องทางเข้าออกประเทศ ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565   • วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เข้าร่วมประชุมราชการคณะทำงานช่องทาง/คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะ ช่องทางเข้าออกประเทศ ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อซักซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข และ ร่วมพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำ ช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสิงขร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000     singkhorndof@gmail.com   0 3290 6099   0 3290 6099   แฟนเพจ