ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2565

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)


ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2565 รายงานประจำเดือน มีนาคม 2565 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000     singkhorndof@gmail.com   0 3290 6099   0 3290 6099   แฟนเพจ