ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือตกน้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือตกน้ำ วันที่ 9 มกราคม 2565 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจวบคีรีขันธ์ เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือตกน้ำ เหตุอื่นบนเรือประมง แก่ผู้ประกอบการเรือประมง เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และลูกเรือ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000     singkhorndof@gmail.com   0 3290 6099   0 3290 6099   แฟนเพจ