ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้าออกปราณบุรีเร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือตกน้ำ เหตุอื่นบนเรือประมง แก่ผู้ประกอบการเรือประมง เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และลูกเรือ ในเขตพื้นที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้าออกปราณบุรีเร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือตกน้ำ เหตุอื่นบนเรือประมง แก่ผู้ประกอบการเรือประมง เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และลูกเรือ ในเขตพื้นที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่ร้อยตรีสมนึก  พรหมศร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้าออกปราณบุรี เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือตกน้ำ เหตุอื่นบนเรือประมง แก่ผู้ประกอบการเรือประมง เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และลูกเรือ ในเขตพื้นที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายของผู้บริหารกรมประมงว่าที่ร้อยตรีสมนึก  พรหมศร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้าออกปราณบุรี เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือตกน้ำ เหตุอื่นบนเรือประมง แก่ผู้ประกอบการเรือประมง เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และลูกเรือ ในเขตพื้นที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายของผู้บริหารกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   195   ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   184  ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินแล...  162  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   142  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   140  ด่านตรวจประมงปราณบุรี   135  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...  132  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   122  วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ...  121  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   116


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000     singkhorndof@gmail.com   0 3290 6099   0 3290 6099   แฟนเพจ