วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-26 |  อ่าน: 361 ครั้ง
 

       วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายอาเฟนดี พุฒวัจน์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๓ ซึ่งทางศูนย์ได้สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยใช้ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile hatcheries) โดยมีนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐