โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-25 |  อ่าน: 414 ครั้ง
 

       วันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมด้วยนักวิชาการประมง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตร “การสร้างความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค” โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอเมือง และอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๗๕ ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐