โครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี


โครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี       วันที่  21 มิถุนายน  2565  เวลา 10.00 น.  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามโครงการฯ นายมูฮำหมัด เบ็ญจเศรษฐ ปลัดอำเภอหนองจิก พร้อมด้วยคณะติดตาม กำกับ ดูแลโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน  การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการ การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐและการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

     ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐    ifpattani@gmail.com   ๐-๗๓๓๓-๐๙๘๔   ๐-๗๓๓๓-๐๙๘๕   แฟนเพจ