คำนิยม

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

คำนิยม 

ค่านิยม

 เผยเเพร่: 2017-07-03  |   ข่าววันที่: 2017-07-03 |  อ่าน: 534 ครั้ง
 

ค่านิยมหลัก

"FiRAG"

F  =  Friendly  มีความเป็นมิตร

I  =  Integrity  มีคุณธรรม จริยธรรม

R  =  Responsibility  มีความรับผิดชอบ

A  =  Ability  มีความสามารถ

G  =  Goodness  มีความดีงาม


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (974)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (864) @fisheries.. (710) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (651) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (644) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (595) @Dof.. (593) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (574) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (555) คำนิยม.. (534) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (532) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (524) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (520) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (510) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (502) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (496) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (487) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (479) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (476) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (442)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900