ค่านิยม กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

คำนิยม...

ค่านิยม

 เผยเเพร่: 2017-07-03  |   ข่าววันที่: 2017-07-03  |  369 ครั้ง


ค่านิยมหลัก

"FiRAG"

F  =  Friendly  มีความเป็นมิตร


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (735)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (715) @fisheries.. (572) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (486) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (483) @Dof.. (459) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (423) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (414) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (407) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (400) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (400) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (394) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (390) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (375) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (370) คำนิยม.. (369) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (359) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (347) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (347) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงที่จะอนุญาต.. (336)

    Copyright © 2016-2019 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900