พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-03  |   ข่าววันที่: 2017-07-03 |  อ่าน: 416 ครั้ง
 

นายอำนวย คงพรหม หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมในงานลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,025)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (896) @fisheries.. (744) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (690) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (665) @Dof.. (632) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (624) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (602) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (591) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (566) คำนิยม.. (565) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (553) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (538) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (536) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (527) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (518) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (510) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (506) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (499) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (471)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900