พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-03  |   ข่าววันที่: 2017-07-03 |  อ่าน: 373 ครั้ง
 

นายอำนวย คงพรหม หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมในงานลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (891)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (806) @fisheries.. (643) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (587) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (586) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (554) @Dof.. (532) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (511) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (493) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (473) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (472) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (472) คำนิยม.. (462) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (456) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (452) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (444) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (437) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (425) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (424) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (400)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900