ประชุมคณะทำงานประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ประชุมคณะทำงานประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-29  |   ข่าววันที่: 2017-08-28 |  อ่าน: 420 ครั้ง
 

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมปลาลัง กรมประมง


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,043)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (913) @fisheries.. (763) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (702) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (682) @Dof.. (648) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (637) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (611) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (601) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (577) คำนิยม.. (576) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (567) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (554) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (550) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (539) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (529) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (525) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (519) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (509) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (482)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900