กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพม. ชุมพร

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพม. ชุมพร 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-09  |   ข่าววันที่: 2017-06-09 |  อ่าน: 471 ครั้ง
 

นายอำนวย คงพรหม หัาหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปปฏิบัติรงานร้วมกับเจ้าหน้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงตอนกลาง จังหวัดชุมพร ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ในเขตจังงหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและสุราษธานี ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2560 ตามแผนงานยุทธศาสตร์ อนรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (886)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (804) @fisheries.. (640) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (585) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (582) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (552) @Dof.. (531) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (508) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (490) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (472) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (471) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (471) คำนิยม.. (461) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (454) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (449) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (441) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (435) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (423) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (421) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (397)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900