โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-08-23  |   ข่าววันที่: 2018-08-22 |  อ่าน: 374 ครั้ง
 

วันที่ 17-22 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ, หน่วยงานพี่เลี้ยงและสำนักงานประมงอำเภอ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรโครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่รายเก่า (2560) ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ อำเภอเมืองอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอนาเยีย อำเภอสำโรง อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 470 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,461)  สนับสนุนพันธุ์ปลา .. (1,395) วิสัยทัศน์.. (1,232) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,225) ประวัติหน่วยงาน.. (1,030) เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกซากของสัตว์น้ำฯ.. (972) เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกซากของสัตว์น้ำฯ.. (972) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และ.. (943) ใบคำร้องขอรับการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ.. (887) เข้าสู่เว็บไซต์.. (850) ภารกิจของหน่วยงาน.. (825) รอบการประเมินที่ 2/2559.. (787) สรุปการส่งตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง .. (781) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 2 อัตรา.. (778) รอบการประเมินที่ 1/2560.. (773) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และ.. (760) สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (689) ร่วมจัดนิทรรศการงาน เกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560.. (685) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน.. (684) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกั.. (641)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

      ซอยแจ้งสนิท1 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000