บุคลากรศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี
นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี
    


ว่าง


    
นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายธนิศร์ ทิพยมงคลกุล


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวชุษณ รัตนวรรณ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางอุทัยรัตน์ ศิริชัยพันธุ์


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวกมล โอษฐสัตย์


(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)


    


เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี

  ซอยแจ้งสนิท1 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000