ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ปักษ์หลัง) ฉบับที่ 5

 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ปักษ์หลัง) ฉบับที่ 5 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  ออกหน่วยบริการจัดนิทรรศการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,สาธิตการทำอาหารสำเร็จรูปพื้นบ้าน , ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร   (ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ,ค่าความเป็นกรด-ด่าง,แอมโมเนีย,ไนไตรท์,ค่าความเป็นด่าง) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ณ  โรงเรียนบ้านนาห่อม   หมู่ที่ 1 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  ออกหน่วยบริการจัดนิทรรศการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,สาธิตการทำอาหารสำเร็จรูปพื้นบ้าน , ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร   (ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ,ค่าความเป็นกรด-ด่าง,แอมโมเนีย,ไนไตรท์,ค่าความเป็นด่าง) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ณ  โรงเรียนบ้านนาห่อม   หมู่ที่ 1 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี

      ซอยแจ้งสนิท1 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000    if-ubon@hotmail.com   045-254332   045-254332   แฟนเพจ