การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อเกิดภัยพิบัติ

 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี


การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อเกิดภัยพิบัติ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อเกิดภัยพิบัติ??

เกษตรกรที่ขึ้น #ทะเบียนด้านประมง เมื่อมีประกาศภัยพิบัติในพื้นที่เพาะเลี้ยง สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร / สำนักงานประมงจังหวัด / สำนักงานประมงอำเภอ ในพื้นที่ #รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี

      ซอยแจ้งสนิท1 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000    if-ubon@hotmail.com   045-254332   045-254332   แฟนเพจ