การขึ้นทะเบียน ทบ.3 ผู้ทำการประมง

 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี


การขึ้นทะเบียน ทบ.3 ผู้ทำการประมง การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3

ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอ

??คุณสมบัติและเอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน

1. อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. เอกสารการรับรองว่าเป็นผู้ทำการประมง โดยผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน หรือ อปท. หรือ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หรือ สมาคมประมง หรือ สภาองค์กรชุมชน หรือ สภาเกษตรกร

5. สำเนาทะเบียนเรือไทย หรือสำเนาใบอนุญาตใช้เรือที่ยั

ไม่หมดอายุ (เอกสาร4, 5 ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) #รายละเอียดตามภาพและวีดีโอที่แนบนี้

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี

      ซอยแจ้งสนิท1 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000    if-ubon@hotmail.com   045-254332   045-254332   แฟนเพจ