กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมคณะทำงานประมวลผลข้อมูลจากการทำการประมงพาณิชย์

 กลุ่มสถิติการประมง

กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมคณะทำงานประมวลผลข้อมูลจากการทำการประมงพาณิชย์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-25  |   ข่าววันที่: 2020-11-25 |  อ่าน: 148 ครั้ง
 

                  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมคณะทำงานประมวลผลข้อมูลจากการทำการประมงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการจับและการลงแรงทำการประมง ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ปริมาณการจับสัตว์น้ำ ม.ค.-ก.ย. 2563 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำข้อมูล


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติการประมง.. (4,605)  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (2,363) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (1,799) ประวัติหน่วยงาน.. (1,587) อำนาจหน้าที่.. (1,379) แบบสำรวจ.. (1,291) ผลงานวิจัย.. (919) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (749) เป้าหมาย.. (640) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (604) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (509) แผนปฏิบัติงาน.. (474) คู่มือ.. (439) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (415) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (410) งบประมาณ.. (388) กลุ่มสถิติการประมงประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2563.. (364) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (313) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (289) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (277)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร