ข่าวกิจกรรม กลุ่มสถิติการประมง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติการประมง.. (4,737)  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (2,395) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (1,849) ประวัติหน่วยงาน.. (1,601) อำนาจหน้าที่.. (1,387) แบบสำรวจ.. (1,308) ผลงานวิจัย.. (926) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (770) เป้าหมาย.. (649) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (611) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (522) แผนปฏิบัติงาน.. (485) คู่มือ.. (449) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (422) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (411) งบประมาณ.. (400) กลุ่มสถิติการประมงประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2563.. (392) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (319) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (294) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (283)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร