ข่าวกิจกรรม กลุ่มสถิติการประมง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติ.. (2,316)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,444) ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (1,385) อำนาจหน้าที่.. (1,323) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (926) แบบสำรวจ.. (804) ผลงานวิจัย.. (648) เป้าหมาย.. (440) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (359) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (348) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (347) แผนปฏิบัติงาน.. (342) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (303) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (294) คู่มือ.. (281) งบประมาณ.. (236) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (207) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (203) ปก2.. (175) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (167)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร