กลุ่มสถิติการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อเสนอแนวทางในการทำประมงอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4/ 2563

 กลุ่มสถิติการประมง

กลุ่มสถิติการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อเสนอแนวทางในการทำประมงอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4/ 2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-24  |   ข่าววันที่: 2020-11-18 |  อ่าน: 141 ครั้ง
 

            วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสถิติการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อเสนอแนวทางในการทำประมงอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4/ 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้า 3 แผนงาน ได้แก่ 1. การเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง MSY และ การแบ่งเขตพื้นที่การทำประมง (Zoning)  2. การสำรวจสำมะโนประมงทะเล 3. การจัดทำมาตรการสร้างแรงจูงใจในการทำประมงอย่างยั่งยืน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติการประมง.. (4,605)  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (2,363) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (1,799) ประวัติหน่วยงาน.. (1,587) อำนาจหน้าที่.. (1,379) แบบสำรวจ.. (1,291) ผลงานวิจัย.. (919) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (749) เป้าหมาย.. (640) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (604) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (509) แผนปฏิบัติงาน.. (474) คู่มือ.. (439) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (415) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (410) งบประมาณ.. (388) กลุ่มสถิติการประมงประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2563.. (364) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (313) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (289) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (277)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร