เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงอวนลากที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย

 กลุ่มสถิติการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงอวนลากที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-24  |   ข่าววันที่: 2020-10-26 |  อ่าน: 132 ครั้ง
 

           วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงอวนลากที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทยในบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement: SIOFA) ณ ท่าเทียบเรือบริษัท เจดีพี จำกัด อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง ประกอบด้วยเรือประมง 2 ลำ คือ เรือมณีเงิน 5 และเรือโชคเพิ่มสิน 1วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงอวนลากที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทยในบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement: SIOFA) ณ ท่าเทียบเรือบริษัท เจดีพี จำกัด อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง ประกอบด้วยเรือประมง 2 ลำ คือ เรือมณีเงิน 5 และเรือโชคเพิ่มสิน 1


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติการประมง.. (4,665)  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (2,375) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (1,826) ประวัติหน่วยงาน.. (1,597) อำนาจหน้าที่.. (1,383) แบบสำรวจ.. (1,299) ผลงานวิจัย.. (922) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (759) เป้าหมาย.. (644) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (605) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (517) แผนปฏิบัติงาน.. (480) คู่มือ.. (446) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (421) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (411) งบประมาณ.. (395) กลุ่มสถิติการประมงประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2563.. (381) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (317) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (289) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (279)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร