เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร

 กลุ่มสถิติการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |   ข่าววันที่: 2019-07-03 |  อ่าน: 240 ครั้ง
 

       เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2562 เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการสำรวจ ข้อมูลสถิติราคาสัตว์น้ำเค็ม ณ ท่าขึ้นปลา และสถิติหน่วยธุรกิจการประมง พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามสภาวะการทำประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติการประมง.. (3,487)  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (1,932) ประวัติหน่วยงาน.. (1,504) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (1,409) อำนาจหน้าที่.. (1,351) แบบสำรวจ.. (1,076) ผลงานวิจัย.. (802) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (567) เป้าหมาย.. (556) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (493) แผนปฏิบัติงาน.. (432) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (414) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (375) คู่มือ.. (371) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (353) งบประมาณ.. (326) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (252) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (240) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (239) ปก2.. (209)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร