เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์

 กลุ่มสถิติการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |   ข่าววันที่: 2019-02-14 |  อ่าน: 240 ครั้ง
 

      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง เข้าพบว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมงและการใช้งานระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ และระบบเพาะเลี้ยง พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจสภาวะการเลี้ยงปลาน้ำจืดของ นายกฤษฎา อินทรสุข ม.10 ต.ห้วยสะแก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีบ่อเลี้ยงรวมปลานิล และยี่สก ขนาด 5 ไร่ จำนวน 1 บ่อ บ่อขนาด 3 ไร่ จำนวน 3 บ่อ และบ่อขนาด 7 ไร่ จำนวน 1 บ่อ ปล่อยลูกพันธุ์ปลานิล 4,000 ตัว/ไร่ ขนาด 3 ซม. ราคา 30 สตางค์ เลี้ยง 4 เดือน จะจับขายขนาด 10 ตัว/กก. ราคากิโลกรัมละ 30 บาท และบางส่วนจะเลี้ยงต่ออีก 4 เดือน จะจับขายขนาด 2ตัว/กก. ราคา 30 บาท/กก. และปล่อยปลายี่สก 5,000 ตัว/ไร่ ขนาด 3 ซม. ราคา 10-20 สตางค์ เลี้ยง 1 ปีครึ่ง ราคาขาย 40-50 บาท/กก.
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติการประมง.. (3,487)  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (1,932) ประวัติหน่วยงาน.. (1,504) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (1,409) อำนาจหน้าที่.. (1,351) แบบสำรวจ.. (1,077) ผลงานวิจัย.. (803) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (567) เป้าหมาย.. (557) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (493) แผนปฏิบัติงาน.. (432) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (414) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (375) คู่มือ.. (371) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (353) งบประมาณ.. (326) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (252) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (240) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (240) ปก2.. (209)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร