เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง

 กลุ่มสถิติการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |   ข่าววันที่: 2020-01-31 |  อ่าน: 376 ครั้ง
 

     เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 24 มกราคม 2563 เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจสถิติปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากการทำประมงพาณิชย์ สถิติราคาสัตว์น้ำเค็ม ณ ท่าเทียบเรือและสถิติหน่วยธุรกิจการประมง รวมถึงติดตามสภาวะการทำประมงและการแปรรูปสัตว์น้ำ พบว่าสภาวะการทำการประมงในจังหวัดสมุทรปราการ และระยอง ในปี 2562 เรือประมงส่วนใหญ่มีปริมาณการจับสัตว์น้ำลดลง ราคาสัตว์น้ำลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561 แต่ต้นทุนค่าโสหุ้ยสูงขึ้นทำให้เรือประมงส่วนใหญ่ประสบภาวะขาดทุน สำหรับอุตสาหกรรมด้านการประมง และแปรรูปสัตว์น้ำส่วนใหญ่ลดกำลังการผลิตลง เนื่องจากวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตและบางส่วนมีการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศ เช่น ปลาทูน่า (Skipjack , Yellowfin) ปลาซาร์ดีน และแมคเคอเรล เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งตัว ปริมาณการจับปลาทูน่ามีปริมาณมากทำให้โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำนำเข้าปลาทูน่ามากขึ้น ประกอบกับหน่วยงานราชการปรับปรุงกฎระเบียบ และเอกสารต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ และปรับตัวมากขึ้น


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติการประมง.. (3,487)  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (1,932) ประวัติหน่วยงาน.. (1,505) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (1,409) อำนาจหน้าที่.. (1,351) แบบสำรวจ.. (1,077) ผลงานวิจัย.. (803) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (567) เป้าหมาย.. (557) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (493) แผนปฏิบัติงาน.. (432) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (414) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (376) คู่มือ.. (371) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (353) งบประมาณ.. (326) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (252) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (240) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (240) ปก2.. (209)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร