กิจกรรมการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

กิจกรรมการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-03  |   ข่าววันที่: 2020-02-17 |  อ่าน: 325 ครั้ง
 

ในวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี และ สำนักงานประมงจังหวัด ดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงาน เป็นเวลา 3 วัน ณ บ้านทรายเงินฟาร์มของคุณอำนวย ลอยกุลนันท์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎรธานี ก่อเขตฟาร์มของคุณพิสิทธิ์ นวนนุ่น อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยเน้นแนวทางการลดความเสี่ยงในการเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในด้านต่างๆ ของระบบการเลี้ยง เพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลและสามารถพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ต.บางปู อ.ยะหริ่งจ.ปัตตานี.. (642)  กิจกรรม" ปลูกต้นรวงผึ้ง" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563.. (598) กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (578) รับเรื่องร้องเรียนงบเงินทุนหมุนเวียน.. (434) กิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่"คลินิกประมง"เดือนตุลาคม 2563.. (428) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเทพาไพโรจน์ อ.เทพา จ.สงขลา.. (384) banner.. (346) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (327) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบู่ทรายจำนวน 50,000ตัว บริเวณเขื่อนปัตตานี.. (325) กิจกรรมการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่.. (325)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี