ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรเลี้ยงปูดำ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี


[2022-12-02] คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.. [2022-08-09] ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชม การเลี้ยงปูทะเลแบบค.. [2022-07-12] จัดอบรมการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน.. [2022-06-17] ร่วมต้อนรับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล(ด้านเศรษฐกิจ)ลงพื้นที่เยี่ยมชม.. [2022-06-10] ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามเก.. [2022-05-12] ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-12-16] ร่วมต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าตรวจเยี่ยมกา.. [2021-09-10] ร่วมต้อนรับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลโดยติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณ.. [2021-06-04] สนับสนุนพันธุ์ปูทะเลให้กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานีต.. [2020-10-09] โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ต.บางป..

ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรเลี้ยงปูดำ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี พร้อมด้วยนายทศพล พลรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะผู้ติดตาม ทุกภาคส่วน  ร่วมให้การต้อนรับนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงปูดำในเขตพื้นที่ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นการเลี้ยงปูในระบบน้ำหมุนเวียน โดยเลี้ยงในกล่องแบบคอนโด 2 ชั้น  เลี้ยงปูขนาด 5 ตัว/กิโลกรัม(ราคา 220-250 บาท) ระยะเวลาการเลี้ยง 45 วัน ขายเป็นปูเนื้อและปูไข่ ได้ในราคา500-600 บาท ผลการตรวจเยี่ยมของหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้คำแนะนำ เนื่องจากขนาดปู ที่จะนำมาเลี้ยงยังขาดแคลน ไม่พอกับความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยง จึงได้หารือให้หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาเพื่อให้มีผลผลิตปูที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภคต่อไป