นางลักขณา ละอองศิริวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายสมาน กูจิ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายทศพล พลรัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายสุรพันธ์ คำทอง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายจักรกฤษณ์ นพรัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายไพรัตน์ ขุนแสง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวรอฮานี่ นิสะนิ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

 186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ