ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชม การเลี้ยงปูทะเลแบบคอนโด ที่ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี


[2022-12-02] คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.. [2022-08-09] ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชม การเลี้ยงปูทะเลแบบค.. [2022-07-12] จัดอบรมการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน.. [2022-06-17] ร่วมต้อนรับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล(ด้านเศรษฐกิจ)ลงพื้นที่เยี่ยมชม.. [2022-06-10] ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามเก.. [2022-05-12] ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-12-16] ร่วมต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าตรวจเยี่ยมกา.. [2021-09-10] ร่วมต้อนรับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลโดยติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณ.. [2021-06-04] สนับสนุนพันธุ์ปูทะเลให้กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานีต.. [2020-10-09] โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ต.บางป..

ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชม การเลี้ยงปูทะเลแบบคอนโด ที่ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565   นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง  เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตำบลมั่งคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยนางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี พร้อมด้วยนายทศพล พลรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าและรับฟังข้อเสนอแนะ และในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงปูทะเลแบบคอนโดของนายมุสตอฟา เศรษฐธารา เกษตรผู้เลี้ยงปู ณ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีหน่วยงานในสังกัด กรมประมงร่วมหารือและนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปูในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้สามารถพัฒนาต่อไปได้