ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมต้อนรับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลโดยติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการแก้ไขป... (215)   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป..update.16-1... (153)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 2,850,000 ตัว บริเวณหาดบางสาย อ.ไม้แก่นและบ้าน... (152)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 2,000,000 ตัว บริเวณบ้านปาตาบาระ อ.สายบุรี จ.ป... (95)  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสย... (87)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน จำนวน 28,000 ตัว บริเวณหาดตะโละการ์โปร์ อำเภอยะหริ่งแ... (86)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ โครงการจัดสร้างแหล่งที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณอ่... (81)  ร่วมต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัด... (77)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 600,000ตัว บริเวณแม่น้ำสายบุรี ต.มะนังดาลำ ... (75)  กิจกรรม จิตอาสาวันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม... (71)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี