กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 750,000 ตัว บริเวณอ่าวปัตตานี ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 750,000 ตัว บริเวณอ่าวปัตตานี ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 750,000 ตัว บริเวณอ่าวปัตตานี ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี..คลิก

ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี มอบมายให้ นายจักรกฤษณ์ นพรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร จำนวน 750,000 ตัว ณ อ่าวปัตตานี  ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมชาย  ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยฯได้รับงบประมาณจากกิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง

 

 •  

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • โครงการจัดหน่วยบริการ  โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"ประจำเดือนธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 203  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 750,000 ตัว บริเวณอ่าวปัตตานี ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 750,000 ตัว บริเวณอ่าวปัตตานี ต.บาราโหม อ.เมื... จำนวนผู้อ่าน 185 โครงการจัดหน่วยบริการ  โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำเดือนมีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 141 กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 400,000 ตัว บริเวณปากอ่าวรูสะมีแล อ.เมือง และ บ้านละเวง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 400,000 ตัว บริเวณปากอ่าวรูสะมีแล อ.เมือง แล... จำนวนผู้อ่าน 134 งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่2 งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุม... จำนวนผู้อ่าน 78 ร่วมต้อนรับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯด้านเศรษฐกิจและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มประมงพื้นบ้าน ณชุมชนสะพานไม้บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ร่วมต้อนรับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯด้านเศรษฐกิจและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่... จำนวนผู้อ่าน 72 ร่วมต้อนรับ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปูทะเลสู่เมืองปูทะเลโลก ร่วมต้อนรับ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครง... จำนวนผู้อ่าน 71 กิจกรรม ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ โครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กิจกรรม ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ โครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ส... จำนวนผู้อ่าน 70 โครงการจัดหน่วยบริการ  โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 63 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จเจ้า... จำนวนผู้อ่าน 63


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

  รายละเอียด 186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  email  ptn2547@yahoo.com  โทรศัพท์ 073-330-631  FAX 073-330-632  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6